За Мощта на Мислите – превод от книгата „Die Psyche“ от „Billy“ Eduard Albert Meier

Книгата може да бъде закупена на немски и/или английски от: https://shop.figu.org/Разрешение за превода: Christian Frehner, FIGUПревод от немски: Петър Биволарски Глава: „Мисловни сили“ (Gedankenkräfte), 43-50 стр. За каквото човек си мисли, в това се превръща… Всеки, който се занимава много в мислите си с нещо, попада рано или късно в него, както за добро, така… Прочети За Мощта на Мислите – превод от книгата „Die Psyche“ от „Billy“ Eduard Albert Meier

Към темата за контакти с Отвъдното често се споменават понятията канализиране и медиум. Какво означават те?

Медиум се нарича човек, който е особено способен да се свърже със свръхестествената област. Истинските медиуми обаче са много редки и далеч не са толкова, колкото се предполага, тъй като на Земята се появяват безброй хора, които твърдят, че са истински медиуми. Истината обаче е, че по-голямата част от тези твърдения се основават само на… Прочети Към темата за контакти с Отвъдното често се споменават понятията канализиране и медиум. Какво означават те?

Възможно ли е човек да влезе в контакт с мъртвите и Отвъдното?

Не, по принцип това не е възможно. Ако обаче се предявяват други твърдения и подобни неща се появяват, тогава това не съответства на истината, а на големи измами и самоизмама или пък на събития, които се отнасят до нивата на съхранение или просто става въпрос за шарлатанство и измама. Ако се разгледат само онези инциденти,… Прочети Възможно ли е човек да влезе в контакт с мъртвите и Отвъдното?

Има хора, които твърдят, че са били мъртви или са видяли Отвъдното. Възможно ли е това?

В този смисъл не е възможно. Споменатите хора всъщност не са били мъртви, а само клинично мъртви, което означава, че не е имало повече проверима сърдечна и мозъчна дейност. Но както бе казано, това е само клинична смърт, при която духовната форма все още не е напуснала тялото, но продължава да се задържа в него.… Прочети Има хора, които твърдят, че са били мъртви или са видяли Отвъдното. Възможно ли е това?

Кармата – какво е тя и свързана ли е с прераждането?

Кармата отговаря на погрешна доктрина, както и религиозният термин „изкупление“ в християнския свят. Според доктрината на кармата, човек трябва да носи тежестта на предишния си живот в следващия си живот. Ако човек е бил добър или лош в живота си преди, тогава по-нататъшния му живот ще бъде съответно оформен след следващото прераждане. По-точно, човек трябва… Прочети Кармата – какво е тя и свързана ли е с прераждането?

Вярно ли е, че човек не живее само веднъж?

Вярно е. Човекът е подчинен на закона на реинкарнацията, т.е прераждането. Този факт се отнася и за всички други форми на живот, които имат еволюционно съзнание и еволюционна духовна форма. Следователно е вярно за човека, че когато умре, неговата духовна форма напуска физическото тяло в този свят и преминава в духовната област на отвъдното, за… Прочети Вярно ли е, че човек не живее само веднъж?

Колко е стар духа на земния човек?

Ако въпросът се отнася до първоначалния, истинския земен човек, тогава възрастта на същия трябва да се даде като повече от 4.5 милиона години. Ако обаче въпросът се отнася до онези хора на Земята, които са дошли от дълбините на Вселената, тогава тяхната възраст е между 6 и 12 милиарда години. Тези хора на Земята са… Прочети Колко е стар духа на земния човек?

Как е възникнал човекът на Земята? Произхожда ли той наистина от маймуните?

Чистото земно човешко същество, което е било създадено тук, е продукт на планетарната еволюция на Земята. Първо са се появили най-примитивните форми на флора, лишеи и т.н, от които са се отделили вещества, които се превърнали в аминокиселини, от които възникнали по-висши форми на растения и т.н. и по този начин пътят на еволюцията продължил.… Прочети Как е възникнал човекът на Земята? Произхожда ли той наистина от маймуните?

Какво представлява например един конкретен сътворително-природен закон?

Един от най-важните закони е например този, че грешките, които човек прави, не бива да бъдат осъждани, защото човек единствено може да еволюира посредством правенето на грешки. Това означава, че човек трябва да прави грешки, ако иска да научи нещо. Затова, ако направи грешка, той рано или късно ще я осъзнае, следователно ще помисли над… Прочети Какво представлява например един конкретен сътворително-природен закон?

Каква роля играе Сътворението в нашия, човешкия и целия друг живот?

Сътворението е от голямо значение за хората и за целия друг живот под формата на това, че всяка форма на живот носи в себе си миниатюрна част от Сътворението, посредством която животът на първо място въобще оживява. Без тази миниатюрна част на Сътворението в себе си, никоя форма на живот не би могла да живее,… Прочети Каква роля играе Сътворението в нашия, човешкия и целия друг живот?